Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

pijemywino

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viamyzone myzone

July 03 2015

pijemywino
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viamyzone myzone

June 18 2015

6737 5d6d 500
pijemywino
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
pijemywino
pijemywino
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viamyzone myzone

June 15 2015

pijemywino

June 11 2015

pijemywino
pijemywino
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
pijemywino
W smutek opakowana, stoję w ciszy po kolana.
W smutek opakowana, leżę zakneblowana.
— Maria Peszek i lekcje muzyki.
pijemywino
pijemywino
Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi. Nie chce się już wtedy tego, co może rzeczywiście się wydarzyć. Chce się potencji.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł

June 08 2015

pijemywino
co się ze mną dzieje? 
— O.O
Reposted fromstarryeyed starryeyed
pijemywino
8885 d986
pijemywino
Kobietom w tych czasach trochę się popieprzyło w głowach, zachowują się jakby wyrosły im ptaszki, z tej niezależności wyrosła tylko samotność. i gdzie drogie panie ta niezależność kiedy ryczycie po nocach?
— Lolita
Reposted fromMissMurder MissMurder viastarryeyed starryeyed
pijemywino
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski
Reposted fromcytaty cytaty viaklvgfwef klvgfwef

June 07 2015

pijemywino
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
1137 1022 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamyzone myzone
pijemywino
3528 8181
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl